Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio.

2019 urtarrilaren 28an argitaraturiko 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Iturengo EMOT-a jendaurrean ipini zen. Argitaratu eta hurrengo egunetik hilabete batez egonen da EMOT-a erakustaldi publikoan, nahi duenak aztertu ditzan. Interesdunak, Udal bulegoetara bertaratu daitezke, edo udaleko posta elektronikora eskaera bidali EMOT-aren pdf-a jasotzeko (udala@ituren.eus).

El 28 de enero de 2019, en el Boletín Oficial de Navarra nº18, se publicó la EMOT de Ituren. La EMOT permanecerá expuesta al público durante un mes a partir del día siguiente al de su publicación, para que cualquiera pueda estudiarla. Los interesados pueden acudir a las oficinas municipales o remitir la solicitud al correo electrónico para recibir el pdf de la EMOT (udala@ituren.eus).

 

Share